Aktivitet
okt 06

Fält- och bäckvandring, med fokus på minskat växtnäringsläckage i Spångarebäcken

12:45 | Övrigt | Halland

Projektet LEVA (Lokalt engagemang för vatten) har funnits sedan 2019. Vi har bland annat jobbat med vattendragen söder om Varberg och nu har turen kommit till Himleån och dess avrinningsområde. Syftet med projektet är att minska näringsläckaget från jordbruksmarken till våra vattendrag. Nationellt är Havs- och Vattenmyndigheten huvudman, lokalt står LRF i Halland och Varbergs kommun med flera, bakom projektet och Hushållningssällskapet Halland är projektägare.

Parallellt med detta projekt har LRF och Vuxenskolan en studiecirkel under rubriken ”Äga och förvalta diken”.

Vi slår ihop dessa utgångspunkter till en träff i fält för att diskutera om hur vi bäst underhåller våra diken och minskar näringsläckaget från våra jordar. För näringen och jorden ska ju vara tillgänglig för grödorna och inte i Himleån!

Den 6 oktober kl. 12.45 träffas vi hos Örjan Bertilsson, Persgård, Hunnestad.

Målgrupp: Markägare, arrendatorer, vars vatten mynnar i Spångarebäckens dikningsföretag och andra intresserade. Vi vill inte missa någon så sprid gärna inbjudan. 

Vi bjuder på fika!

Anmälan till harald.lagerstedt@hushallningssallskapet.se eller 070-540 52 95 före den 4 oktober.

Välkomna!
Krister Stenberg, studiecirkelledare ”Äga och förvalta diken”
Kalle Ström-Töttrup och Harald Lagerstedt
Åtgärdssamordnare, LEVA-Halland, Hushållningssällskapet Halland

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Halland

Startdatum: 2022-10-06 12:45

Sista anmälningsdag: 2022-10-04

Arrangör: LRF Halland, Hushållningssällskapet, LEVA och Studieförbundet Vuxenskolan

Plats: Vi träffas hos Örjan Bertilsson, Persgård, Hunnestad