Aktivitet
dec 05

Fältexkursion: Skogsbruk och viltvård i samverkan

09:00 - 13:00 | Övrigt | Västra Götaland

Samling på parkeringen vid Rådde Gård. Enskild färd till exkursionspunkter. Avslut i skogen och enskild förflyttning till samlingspunkt. Medtag kläder efter väder.

Exkursionsinnehåll:

• Inledning om Rådde Gård

• Hur ser vår lokala viltstam av hjortdjur ut i numerär och artsammansättning? Hur bör den se ut?

• Vilka olika typer av inventeringar bör vi utföra för att få ett grepp om populationen i stammen och dess hälsotillstånd? Hur ser skadenivån på skogen ut?

• Vilket naturligt foderutbud finns och vilket betestryck har vi? Tillstånd hos nyckelarter av typ RASE och bärris? Hur kan vi öka mängden tall i våra skogar?

• Hur mycket vilt räcker fodret till och hur är den lokala konkurrensen mellan hjortdjuren? Riskerar någon art att konkurreras ut? Finns det naturliga regleringar i form av predatorer mot hjortdjuren?

• Hur kan vi tillskapa ökad mängd viltfoder genom olika åtgärder? Kan vi göra marken mer attraktiv för viltet och minska skadenivåer?

• Viltförvaltning i praktiken: "Hur får man till fungerande lokala samförstånd"? Vad behöver göras?

Exkursionen är kostnadsfri och riktar sig till skogsägare, jägare, jord- och skogsbrukare. Lättare förtäring ingår under dagen.

Anmälan: Ring på telefon 0325-618 600 eller
e-mail rose-marie.andersson@radgivarna.nu

OBS: Anmälan senast fredag 30 november, om du vill vara säker på att få en plats. Max 20 deltagare. För mer information om kursdagen, ring på telefon 0325-618 632 eller e-mail karl-magnus.hembjer@radgivarna.nu

Varmt välkomna!

Ladda ned inbjudan som pdf.

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2020-12-05 09:00

Slutdatum: 2020-12-05 13:00

Sista anmälningsdag: 2020-11-30

Arrangör: LRF Ungdomen Sjuhärad, Rådgivarna och Hushållningssällskapet

Plats: Samling på parkeringen vid Rådde Gård, Länghem