Aktivitet
jun 15

Fältpromenad i brynriket

18:00 | Studiebesök | Mälardalen

Norrtälje Brynrike är ett projekt för att lyfta fram natur- och kulturvärden i övergångszonerna mellan skog, betesmark och åker. Tillsammans med LRFs lokalavdelningar bjuder vi nu in till en kort promenad i början av juni, då enebackarna står i blom. 

Under promenaden presenterar vi projektet och det blir tid för frågor. Vi berättar om brynmiljöernas flora och pollinatörer, visar på utförda åtgärder och diskuterar praktiska ting kring restaurering. Deltagarna kan också boka besök för enskild rådgivning. Medtag eget fika.

Antalet deltagare är begränsat. Vi anpassar aktiviteten efter rådande rekommendationer kring smittspridning. Anmälan till Jarmo Kukka på nedanstående e-postadress, senast 13 juni.

Hjärtligt välkommen önskar LRF och Norrtälje Naturcentrum!

Jarmo Kukka, projektledare
Norrtälje Brynrike, 070 – 805 36 28
jarmo@norrtaljenaturcentrum.se

Arrangemangstyp: Studiebesök

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2021-06-15 18:00

Sista anmälningsdag: 2021-06-13

Arrangör: Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning

Plats: Getingarnevägen 30, 76175 Norrtälje