Aktivitet
maj 23

Fältvandring Reglerbara dämluckor

10:00 - 16:30 | Förtroendevalda | Gotland

LRF bjuder in till en ”fältvandringsdag” den 23/5 genom projektet Reglerbara dämluckor i öppna diken på
Gotland. Det kommer göras besök på tre platser och vi ser gärna att man deltar på samtliga eftersom det är
olika tekniska lösningar som visas på de olika platserna men det går lika bra att delta på valfritt antal.


Första platsen blir Martebo myr med samling i Väskinde, vid torken på Skäggs AB, klockan 10. Under besöket kommer
vi även besöka den nyanlagda våtmarksdammen på Skäggs.


Därefter åker vi till Etelhem (via något lunchställe) för att besöka ett dämme i Tängling-och Bare myrars rensnings- och
vattenavledningsföretag. Vi samlas i Etelhem, Bare 541, hos Karl-Gustaf Svensson (sväng in vid skylten Bare 3 på vägen
mellan Vänge och Etelhem) klockan 13:30 för gemensam promenad till dämmet.


Sista stoppet görs vid ett dämme i Stånga myrs dikningsföretag med samling vid bron (väg 142) i Linde, klockan 15.
LRF bjuder på förmiddags- och eftermiddags kaffe vid samlingen i Martebo myr respektive Stånga myr.


Ingen anmälan behövs.
Välkomna!

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Gotland

Startdatum: 2019-05-23 10:00

Slutdatum: 2019-05-23 16:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Gotland

Plats: Martebo, Etelhem och Stånga