Aktivitet
maj 19

Föreläsning om tall och vilt

18:00 - 20:30 | Övrigt | Örebro

LRF är med i projektet Mera Tall i Örebro och Södermanland, här finns nu ett gyllene tillfälle för dig att ta del av särskilt arrangerade webbinarier. 

Mera tall Sörmland-Örebro bjuder in till en serie webbaserade föreläsningar om tall och vilt
Projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora. För att bryta trenden behöver vi föra ner diskussionen på lokal nivå och se vilka gemensamma åtgärder som finns att tillgå.

Som en del i arbetet för vilt och foder i balans vill vi därför tillgängliggöra kunskap om just tallen, viltet och mekanismer som påverkar relationen mellan bete och fodertillgång. Under fyra kvällar kommer forskare och experter att presentera fakta om just de områden som projektet berör.

Tid: Start klockan 18.00 och avslut 20.30, med en paus i mitten.

 • 27 april – Mera tall, projektbeskrivning och introduktion till vilt och skogsbruk i balans. Det fantastiska med tallskogen!
 • 4 maj – Förluster då tall ersätts av gran. Utnyttjande av födoresurser i flerartssystem av klövvilt – Detta föredrag hålls delvis på engelska!
 • 11 maj – Föryngring av tall. Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog.
 • 19 maj – Förädling och förädlat plantmaterial. Viltbete ur ett landskapsperspektiv.
  Program:
  * Curt Almqvist, senior forskare på Skogforsk - Förädling för friska växtliga tallskogar.
  Kommer tallen att klara sig i ett framtida klimat? Arbetet med förädling och att anpassa tallplantor till framtida skogsbruk är något som berörs av många olika aspekter. I föredraget får vi ta del av dessa, samt vilka egenskaper förädlingen är inriktad på och vilket föryngringsmaterial som finns idag. Det blir också en introduktion av PlantVal – din hjälpare vid val av tallplantor.
  * Anna Widén, doktorand vid SLU - Viltbete ur ett landskapsperspektiv.
  Vi vet idag att viltet uppehåller sig och nyttjar landskapet olika beroende på vilka behov de vill uppfylla. I Annas forskning undersöks hur interaktionerna mellan brukslandskapen påverkar viltets behov i just de aspekterna. Hon undersöker vilka faktorer och mekanismer som påverkar viltets nyttjande av jord- och skogsbruk, samt försöker förstå hur vi kan använda oss av dessa för att utveckla nya förvaltningsmetoder.

  Anslut till Skype-mötet den 19 maj, klicka här!      

  Ingen anmälan krävs.

  Välkomna!

 

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Örebro

Startdatum: 2021-05-19 18:00

Slutdatum: 2021-05-19 20:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Örebro

Plats: Digitalt