Aktivitet
maj 11

Föreläsning om tall och vilt

18:00 - 20:30 | Övrigt | Södermanland

LRF är med i projektet Mera Tall i Örebro och Södermanland, här finns nu ett gyllene tillfälle för dig att ta del av särskilt arrangerade webbinarier. 

Mera tall Sörmland-Örebro bjuder in till en serie webbaserade föreläsningar om tall och vilt
Projektet Mera tall vill engagera och inspirera fler skogsägare och jägare att samarbeta kring en balans mellan skog och vilt. Idag föryngras skogsmarker som är lämpliga för tall allt för ofta med andra trädslag eftersom risken för betesskador orsakade av klövvilt såsom älg, kronhjort och rådjur är stora. För att bryta trenden behöver vi föra ner diskussionen på lokal nivå och se vilka gemensamma åtgärder som finns att tillgå.

Som en del i arbetet för vilt och foder i balans vill vi därför tillgängliggöra kunskap om just tallen, viltet och mekanismer som påverkar relationen mellan bete och fodertillgång. Under fyra kvällar kommer forskare och experter att presentera fakta om just de områden som projektet berör.

 • 27 april – Mera tall, projektbeskrivning och introduktion till vilt och skogsbruk i balans. Det fantastiska med tallskogen!
 • 4 maj – Förluster då tall ersätts av gran. Utnyttjande av födoresurser i flerartssystem av klövvilt – Detta föredrag hålls delvis på engelska!
 • 11 majFöryngring av tall. Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog.
  Kvällens program:
  Christer Karlsson, försöksledare Siljanfors SLU – Föryngring av tall.
  I detta föredrag går Christer igenom hur vi skapar värdefulla tallbestånd med hjälp av väl anpassade föryngringsmetoder, röjning, gallring, stamkvistning och gödsling. Vi får en inblick i vad som menas med kvalitetsfura och hur lönsamheten med kvalitetsskogsskötsel av tall sår sig. Vi får också svar på om det finns kvalitetsskogsskötsel för gran och hur det skiljer sig jämfört med tal.

  Sabine Pfeffer, forskar vid SLU – Betydelsen av hjortdjurssamhällen och fodertillgång för viltskador på skog.
  Varje klövviltsart föredrar habitat med olika trädarter, varpå även markflora och växtstrukturer påverkar uppkomsten av betesskador på brukad skog. Många svenska regioner har förändrats från en- eller tvåartssystem med klövvilt (mest älg och/eller rådjur) till flerartssystem. Sabines forskning undersöker hur ekosystem påverkas av att älg, rådjur, dovhjort och kronhjort finns i samma område. Genom att använda befintlig data har hon undersökt vad som driver betesskador i hela Sverige och såg att faktorer som påverkar ser olika ut beroende geografisk nivå.

  Anslut till Skype-mötet den 11 maj , klicka här   

 • 19 maj – Förädling och förädlat plantmaterial. Viltbete ur ett landskapsperspektiv.

Tid: Start klockan 18.00 och avslut 20.30, med en paus i mitten.

Ingen anmälan krävs.

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Södermanland

Startdatum: 2021-05-11 18:00

Slutdatum: 2021-05-11 20:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Södermanland

Plats: Digitalt