Aktivitet
nov 04

Från fält till foderbord - för lammproducenter

18:30 - 21:00 | Studiebesök | Jönköping

Denna digitala kursserie har fokus på helheten inom lammproduktionen. Den vänder sig till både nya och erfarna med ett fokus på de små och medelstora lammproducenterna men alla är givetvis välkomna! Kursledare är Birgit Fag och Andreas Svensson från Hushållningssällskapet som båda har stor erfarenhet av lammproduktion. Alla träffar är 18.30-21.00. Anmäl dig senast måndagen före kurstillfället. Frågor? Kontakta Pernilla Ardholt 010-223 62 25.
• Torsdagen den 21 oktober tar vi upp markkartering och växtnäring. Bland annat hur använder jag stallgödseln bäst?
• Torsdagen den 4 november fokuserar vi på grovfodret. Etablering av vallen, skyddsgröda och arter och fodervärde.
• Torsdagen den 18 november pratar vi utfodring. Näringsinnehåll, skördetidpunkt, kraftfoderbehov.
• Torsdagen den 2 december handlar det om bete. Vi startar även upp verktyget Resurseffektivitet. Att bli klimatsmart och näringseffektiv, betet i foderstaten, fållor och betestryck är ämnen som behandlas.
• Torsdagen den 16 december jobbar vi med Jordbruksverkets nya verktyg Resurseffektivitet. Klimatsmart och resurssnålt går som väl är hand i hand med ekonomi!

Så anmäler du dig:
Detta är korta beskrivningar av våra kurser! Du hittar utförligare program i kalendern på Länsstyrelsens webb: www.lansstyrelsen.se/jonkoping . Det är också där du anmäler dig. Antalet platser är begränsat, och det är därför viktigt att du meddelar om du får förhinder. För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd Om du undrar något, välkommen att kontakta oss på nedan angivna telefonnummer, eller på kontaktpersonens e-post fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Vi ses och hörs!

Arrangemangstyp: Studiebesök

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2021-11-04 18:30

Slutdatum: 2021-11-04 21:00

Sista anmälningsdag: 2021-11-01

Arrangör: Länsstyrelsen

Plats: Digitalt