Aktivitet
sep 11

Gårdsrunda i Jönköpings län

| Övrigt | Jönköping

Gårdsrunda i Jönköpings län
Den 11-12 september anordnas en länsövergripande gårdsrunda inom ramen för livsmedelsstrategiarbetet. Syftet är att fler länsinvånare ska upptäcka länets matproducenter, förädlare och öppna gårdar. Du som har gård eller gårdsbutik i länet, vill och kan hålla öppet kl. 10.00-16.00 båda dagarna kan anmäla dig. Din verksamhet syns på en digital karta som marknadsförs av samarbetsaktörerna för det regionala livsmedelsstrategiarbetet.

Anmäl dig senast den 20 maj till:
christina.oden@rjl.se

Läs mer här! 

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2021-09-11

Slutdatum: 2021-09-12

Sista anmälningsdag: 2021-05-20

Arrangör: LRF Jönköping