Aktivitet
nov 04

Gräva våtmark

08:45 - 16:00 | Studiebesök | Örebro

Du får en bakgrund till varför man anlägger våtmarker och
fosfordammar, hur det går till och vad man behöver tänka på för
att det ska bli säkert, lagligt och funktionellt. 

Välkommen!

Program
• Varför arbetar vi med vatten?
• Lämpliga fysiska åtgärder
• Ansvarsfördelning vid anläggning
• Underlag inför fysisk anläggning
• Vattenverksamhet och dikningsföretag
• Säkerhetsåtgärder
• Anläggning: planering, utlopp, vallar, utformning, funktion, vanliga fel
• Fältbesök på två anlagda våtmarker

Datum och tid
Torsdag 4 november, 8.45–16.00, 2021

Plats
Viby by, Församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp

Fika och lunch
Lagat av lokalt producerade godsaker.

Kostnad
1200 kronor exklusive moms.
Fika, lunch, kurspärm och diplom ingår.

Medverkande
Morgan Johansson,
Naturvårdsgruppen, 070-851 77 12
www.naturvardsgruppen.se

Anmälan
Senast 29 oktober till
Anna Eklund, anna.eklund@hjvvf.se, 070-251 18 72

Arrangör
Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Anna Eklund, LEVA-samordnare

Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Studiebesök

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Örebro

Startdatum: 2021-11-04 08:45

Slutdatum: 2021-11-04 16:00

Sista anmälningsdag: 2021-10-29

Arrangör: LRF Örebro

Plats: Viby by, Församlingshemmet 143, 694 95 Vretstorp