Aktivitet
okt 06

Grundkurs i livsmedelshygien

08:00 - 17:00 | Möte | Västra Götaland

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Västra att anordna en grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare och livsmedelsföretagare i Västra Götaland.

Utbildningen genomförs i två steg, 27 september kl. 13.00-15.00 (digital) och 6 oktober heldagsutbildning (fysisk, i Vara).

Sista anmälningsdag 20 september.

Mer info och anmälan via Hushållningssällskapets kalender: https://hushallningssallskapet.se/kalender/grundkurs-i-livsmedelshygien-till-smaskaliga-livsmedelsforadlare-och-landsbygdsforetagare/

Kursledare: Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Västra

Hälsningar 
Lidköpings kommungrupp

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2021-10-06 08:00

Slutdatum: 2021-10-06 17:00

Sista anmälningsdag: 2021-09-20

Arrangör: Lidköping

Plats: Fysisk, i Vara