Aktivitet
okt 28

Höstkonferens

11:30 | Förtroendevalda | Västerbotten

Välkommen på Höstkonferens 2021!

Efter 1,5 år med Corona-pandemi så öppnar samhället försiktigt upp igen. Vi bjuder in er förtroendevalda att delta; två från varje lokalavdelning, LRF ungdomens styrelser och regionstyrelserna till lunch-lunch-konferens i Skellefteå. Stäm av med varandra i lokalavdelningsstyrelsen vilka som ska åka.

Vi håller till på nyöppnade exklusiva The Wood hotel i en av världens högsta träbyggnader! Då pandemin inte är över så erbjuder vi boende i enkelrum och har håller avstånd till varandra.

Vi håller på och undersöker möjligheten att delta digitalt på vissa delar.

28 oktober 11.30 – 29 oktober 13.00

Plats: The Wood hotel, Skellefteå

På programmet:

  • Stora satsningar i Norr - vad innebär det för de gröna näringarna, regionråd Nils-Olov Lindfors
  • Skogen och kommunikation, Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna
  • Rennäringsutredningen, Anders Blomberg, LRFs äganderättsexpert
  • Veterinärbristen, Anna Forslid, LRFs expert på djurhälsa och smittskydd
  • Verksamhetsplan 2022
  • LRFs värderingar och god etik
  • Vecka 47, tema hållbarhet
  • Erfarenhetsutbyte mellan lokalavdelningarna – hur kommer vi igång igen?

Anmälan

Senast 13 oktober måste vi veta namn på vilka som kommer. Viktigt att även anmäla ev. specialkost eller om du inte ska delta på hela konferensen inklusive övernattning.

Vill du delta digitalt så måste du även anmäla det, så återkommer vi med besked om det är möjligt.

Anmälan till maria.lindstrom@lrf.se eller 010-18 44 419.

Arvode utgår med 1600 kr samt reseersättning för de som deltar på plats.

 

Varmt välkomna!

Lotta Folkesson                                         Jenny Karlsson

Ordförande LRF Västerbotten                    Ordförande LRF Norrbotten

OBS! Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Håll avstånd och tvätta händerna!

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Västerbotten

Startdatum: 2021-10-28 11:30

Sista anmälningsdag: 2021-10-13

Arrangör: Västerbotten

Plats: The Wood Hotel, Skellefteå