Aktivitet
mar 09

Hur berör Vattendirektivet dig och din verksamhet?

13:00 - 15:00 | Möte | Södermanland

Just nu samråder Vattenmyndigheterna om hur vi tillsammans ska ta hand om Sveriges vatten de kommande sex åren. Fram till den 30 april finns det möjlighet att lämna synpunkter.

LRF Södermanland och Länsstyrelsen Södermanland bjuder därför in till digitalt samrådsmöte på TEAMS om vattenmyndighetens åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer. På mötet kommer vi att prata om vattenförvaltningen och om hur samrådsprocessen går till samt ge exempel på åtgärder som genomförts lokalt i länet för att förbättra vattenkvaliteten. De åtgärder som föreslås i kommande period är bl a åtgärder som rör övergödning, markavvattning, utrivning av vandringshinder/dammar mm.

Du som är medlem i LRF har en viktig roll i detta arbete
. Dels genom att du skaffar dig kännedom om vilka konsekvenser förslagen får för ditt vatten på lokal nivå, dels genom att påverka hur myndigheter kommer jobba med frågan genom att bidra med din lokala kunskap i processen.

Du kan alltså vara med och påverka villkoren för boende och företagande i din hembygd. Synpunkter kan lämnas i Vattenmyndigheternas databas – Vatteninformationssystem Sverige – VISS, enskilt och genom en lokalavdelning/kommungrupp som lämnar ett samlat yttrande.

På träffarna kommer vi gå igenom:

  • Vad innebär förslagen?
  • Hur hittar vi de lokala åtgärderna i min kommun?
  • Hur kan jag påverka åtgärderna som berör mig?

Här hittar du datum för din kommun då kommer vi koncentrera oss på ditt område. Om inte datumet passar är du varmt välkommen att närvara vid ett annat datum.

Tisdag 2/3 kl. 09.30-11.30 Eskilstuna, Strängnäs
Torsdag 4/3 kl. 09.30-11.30 Flen, Gnesta
Tisdag 9/3 kl. 13.00-15.00 Vingåker, Katrineholm
Fredag 12/3 kl. 09.30-11.30 Nyköping, Trosa

Klicka på det datum du vill anmäla dig till för att komma till anmälningsformuläret. Anmäl dig senast två dagar innan respektive träff.


Program
Inledning – varför jobbar LRF med Vattendirektivet?
Karin Oscarsson, LRF

Vattendirektivet: Vad är det och hur ska jag förhålla mig till det som lantbrukare?
Irene Karlsson-Elfgren, Länsstyrelsen

VISS – Hur hittar jag information om mitt vatten? Lokala exempel
Irene Karlsson-Elfgren, Länsstyrelsen

LEVA-projektet – hur man kan arbeta med åtgärder i praktiken
Jenny Jochnick, LEVA-samordnare Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund


Varmt välkomna!
LRF Södermanland i samarbete med Länsstyrelsen Södermanland

Frågor redan nu? Kontakta oss gärna med frågor och synpunkter inför mötet.
Irene Karlsson Elfgren (Länsstyrelsen) irene.karlsson.elfgren@lansstyrelsen.se
Karin Oscarsson (LRF) 010 – 184 42 43 karin.oscarsson@lrf.se

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Södermanland

Startdatum: 2021-03-09 13:00

Slutdatum: 2021-03-09 15:00

Sista anmälningsdag: 2021-03-07

Arrangör: Södermanland

Plats: Digitalt via Teams