Aktivitet
maj 25

Save the date: Hur kan vi tillsammans främja lokal livsmedelsupphandling i Västernorrland?

| Möte | Västernorrland

Välkommen till ett samtal om framtidens upphandling.

Den offentliga konsumtionen är ett kraftfullt verktyg för att nå regionala hållbarhetsmål och bidra till fler arbetstillfällen. Det finns på många håll i länet ambitioner om ökad andel lokal mat i den offentliga livsmedelsupphandlingen. För att förverkliga detta tror vi att ett närmre samarbete behövs mellan de som upphandlar och de som producerar vår mat.

Våren 2021 kommer kommungrupperna i LRF Västernorrland inventera livsmedelsproduktionen i länets kommuner. Samtidigt kommer information om konsumtion i de offentliga köken att efterfrågas. Detta arbete kommer mynna ut i en kartläggning som presenteras och används som diskussionsunderlag 25 maj.

Målgrupp: Kommunala och regionala politiker samt tjänstemän som arbetar med livsmedelsupphandling, livsmedelsinköp och näringslivsutveckling. Även livsmedelsproducenter i Västernorrland.

Vid frågor, kontakta emelie.y.eriksson@lansstyrelsen.se
Aktiviteten görs inom arbetet med den regionala livsmedelsstrategin

Ladda ned inbjudan här

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Västernorrland

Startdatum: 2021-05-25

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland