Aktivitet
feb 01

INSTÄLLT!!!Hur påverkar ett förändrat klimat och mer extremväder ditt lantbruksföretag?

08:30 - 16:00 | Möte | Gotland

Arrangemanget är inställt pg. av rådande restriktioner !

Växtodlingsgårdar kl. 08.30-12.00 (max 25 deltagare)
Mjölk/kött produktion kl. 13.00-16.00 (max 25 deltagare)

De senaste årens torra väderlek har slagit hårt mot stora delar av det Svenska lantbruket. Den torra sommaren 2018 resul­terade i kraftigt reducerade skördar, foderbrist och omfattande lönsamhetsproblem för många lantbruka­re. Effekterna av torkan visade tydligt hur känsligt svenskt lantbruk är för vädrets och klimatets makter. Samtidigt pekar scenarier från både SMHI och IPCC mot att klimatet kommer bli allt varmare, blötare och att extrema år som 2018 kommer bli vanligare under de kommande 50 åren.

I ett gemensamt forskningsprojekt vill nu LRF Gotland, Gotland Grönt Centrum, SLU Alnarp och RISE (Research Instituites of Sweden) undersöka vilka konsekvenser detta kan komma få för lantbruket på Gotland, och vad som kan och behöver göras för att minska sårbarheten för framtida extremväder. Vi vill därför bjuda in till en workshop fånga lantbrukarnas syn på:

- Vad innebär ett varmare, blötare och mer oförutsägbart klimat för er verksamhet?

- Hur vill och kan lantbruket anpassa sig för att hantera extremväder i framtiden?

- Vilka stöd, styrmedel eller forskningsbehov ser ni?

Utöver diskussionerna kommer SMHI att presentera de senaste rönen för hur framtidens klimat kan komma att se ut för Gotlands län, och medverkande forskare från RISE och SLU kommer dela med sig av exempel och möjligheter till klimatanpassning.

Evenemanget kommer att genomföras i två block med fokus på växtodling respektive mjölk-/köttproduk­tion. Anmäl dig till det pass som bäst återspeglar din verksamhet. Det kommer vara en interaktiv workshop med mycket utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte. Om ni har tillgång till journaler/dagböcker från åren 2018 och 2019 så får ni gärna ta med dem som un­derlag till diskussionerna.

Vi hoppas att du/ni vill delta, vi bjuder på fika!

Frågor: andreas.nicolaidis@ri.se eller andreas.nypelius@lrf.se

ANMÄLAN PASS 1.             Växtodlingsgårdar 08.30-12.00 (max 25 deltagare)

ANMÄLAN PASS 2.             Mjölk/kött produktion 13.00-16.00 (max 25 deltagare)

Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Gotland

Startdatum: 2022-02-01 08:30

Slutdatum: 2022-02-01 16:00

Sista anmälningsdag: 2022-01-31

Arrangör: Gotland

Plats: Stora konferensen, GGC