Aktivitet
nov 17

Inbjudan till Rådslag 2020

10:45 - 15:00 | Möte | Sydost

Livsmedel Kalmar län
Vad har hänt och vad behöver göras framåt?

Välkommen till årets rådslag om hur länets livsmedelsbransch kan växa, långsiktigt och hållbart!

Datum: Tisdagen den 17 november 2020 kl. 10.45-15.00, med lunchpaus 12.00-12.45
Mötesform: Digitalt. Länk kommer att skickas ut till de som anmält sig.

Länets livsmedelsstrategi har funnits i fem år. Vi vill berätta om vad som händer i länet, samt ge utrymme för utbyte av idéer inom fyra utvalda områden.

Rådslaget blir denna gång digitalt och är öppet för alla intresserade - företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner med intresse för Kalmar läns livsmedelsbransch.

Anmäl dig senast onsdagen den 11 november 2020 via denna länk

Eventuella frågor besvaras i första hand av Carolina Gunnarsson, telefon 0480-448382, e-post: carolina.gunnarsson@regionkalmar.se.

Välkommen att delta!

Program
10.45 Välkommen

11.00 Svensk livsmedelsproduktion – styrkor, svagheter, hot och möjligheter Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör

11.45 En livsmedelsstrategi för Kalmar län Vad har hänt 2020 och vad är på gång

12.00 Paus för lunch

12.45 En livsmedelsstrategi för Kalmar län forts

13.15 Rådslag – tematiska idéverkstäder Gemensam introduktion

13.30 Idéverkstäder Gruppdiskussioner i fyra olika digitala rum. Val av grupp sker i samband med anmälan.

Idéverkstad 1. Hur lockar du fler besökare till ditt företag? Vilka behov har de mindre livsmedelsföretagen, som mathantverkare och gårdsbutiker, för att kunna locka fler besökare till sitt företag. Utveckla koncept för att öka besökares konsumtion av mat-, dryck- och måltidsupplevelser med de unika förutsättningar vi har i Kalmar län.

Idéverkstad 2. Ett Matens hus i Kalmar län Matens hus är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion. Just nu är det möjligt att lämna in en intresseanmälan till Region Kalmar län, för att få medel för att utveckla sin idé om hur ett Matens hus skulle kunna förverkligas. I denna idéverkstad tänker vi fritt kring frågan.

Idéverkstad 3. Mer fokus på barn och unga Länets livsmedelsstrategi rymmer bland annat ett uppdrag att undersöka intresset för ett brett samarbete för att ge länets unga möjlighet att, på ett roligt sätt, lära mer om mat. I denna idéverkstad tänker vi fritt kring frågan.

Idéverkstad 4. Livsmedelsförsörjning i kristid Aktiviteterna inom detta område har fokus på att förebygga och säkerställa en god livsmedelstillgång vid en eventuell kris och öka livsmedelskedjans förmåga att hantera kriser och klimatförändringar. Kriser och förändringar av olika slag ger effekter på kort och lång sikt och är ofta både positiva och negativa. Utmaningen är att vara beredd när förändringar kommer. Vilka erfarenheter har vi från Coronakrisen och hur kan vi utveckla beredskapen för livsmedelskedjan i Kalmar län?

14.30 Återsamling och summering

15.00 Slut

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2020-11-17 10:45

Slutdatum: 2020-11-17 15:00

Sista anmälningsdag: 2020-11-11

Arrangör: LRF Sydost

Plats: Digitalt