Aktivitet
maj 23

Inspirationsresa till Hovranområdets ängs- och betesmarker, Hedemora

09:00 - 15:00 | Möte | Dalarna

Äger du ängs- eller betesmarker som växer igen? Då kanske du vill följa med på inspirationsresa till Hovranområdet utanför Hedemora den 23 maj? Under dagen får du lära dig hur du själv eller med hjälp av någon annan kan återställa markerna till vackra öppna landskap som är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi går igenom biologi och skötselmetoder samt juridik och ekonomi. Mer info och program:

https://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere/river-landscape/inspirationsresa-till-hovranomradets-aengs-och-betesmarker-hedemora-23-maj

Anmälan till Elias Regelin via e-post eller telefon senast måndag den 20 maj.
elias@nedredalalven.se, tlf 0291-21315.
Meddela: Ditt namn och telefonnummer samt eventuella matallegier/kostönskemål
Träffen är kostnadsfri.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Dalarna

Startdatum: 2019-05-23 09:00

Slutdatum: 2019-05-23 15:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-20

Arrangör: Nedre Dalälvens intresseförening och Hela Heten AB

Plats: Start och slut vid St. Paulusgården, Kyrkogatan 20 i Hedemora