Aktivitet
maj 30

Informationsmöte: Fastighetsstrukturen i Dalarna

19:00 | Möte | Dalarna

Bjursås LRF och Länsstyrelsen i Dalarna bjuder in till informationsmöte:
Fastighetsstrukturen i Dalarna - ett nytt arbetssätt med markägarna i centrum

Ungefär 500 000 hektar skogsmark i Dalarna har en så kallad ägosplittrad fastighetsstruktur.

Hur din fastighet ser ut är i grunden din egen angelägenhet. Men beroende på vad du vill med ditt ägande kan det finnas mycket att vinna på en förbättrad fastighetsstruktur. Samtidigt finns det många frågor som behöver besvaras.

Länsstyrelsen har ett nytt arbetssätt som sätter markägarna och deras drivkrafter och förutsättningar i centrum. Bland annat innebär det att erbjuda markägarna ett så kallat byavis förarbete. Ett förarbete innebär att Länsstyrelsen tillsammans med markägarna i byn tar fram faktaunderlag om marken och om vad en eventuell byavis omarrondering skulle kunna innebära. Förarbetet bekostas av Länsstyrelsen men markägarna bidrar med sin egen tid.

Vill du veta mer om vad det nya arbetssättet innebär? Kom till församlingshemmet i Bjursås måndagen den 30 maj kl. 19.00!

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

 

                    

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Dalarna

Startdatum: 2022-05-30 19:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Bjursås LRF-avdelning

Plats: Församlingshemmet i Bjursås