Aktivitet
okt 26

Inspirationsträff: Mer svenskt kött på restaurang

14:00 - 17:00 | Möte | Sydost

För att möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på krogen drar vi inom branschorganisationen LRF Kött igång en satsning som heter ”Mer svenskt kött på restaurang”. Under hösten inleder vi arbetet med kostnadsfria inspirationsföreläsningar över större delen av landet. Där möts både köttproducenter och restaurangbranschen för att lära sig mer och knyta kontakter som kan leda till nya kreativa samarbeten och ökad kundnöjdhet. På träffen får du också mer information om kommande utbildningar.

Ladda ner hela inbjudan här.

Anmälan: Anmälan senast 22 oktober till Medlemsservice på medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00
Kontakt: Rose-Marie Winqvist, rose-marie.winqvist@lrf.se

Möjlighet att delta på digitala träffar slutet av oktober, anmäl intresse till gustav.arnell@lrf.se

Projektet drivs under perioden 2020 till och med augusti 2021 för kortare livsmedelskedjor och för att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket.
Projektledare är Gustav Arnell, e-post gustav.arnell@lrf.se och telefon 073-435 17 47

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2020-10-26 14:00

Slutdatum: 2020-10-26 17:00

Sista anmälningsdag: 2020-10-22

Arrangör: LRF Sydost

Plats: Turistbyrån i Färjestaden, träffpunkt Öland