Aktivitet
okt 27

Inspirationsträffar: Mer svenskt kött på restaurang - Länghem

13:00 - 16:00 | Möte | Halland, Värmland, Västra Götaland

För att möta gästernas efterfrågan på svenskt kött på krogen drar vi inom branschorganisationen LRF Kött igång en satsning som heter ”Mer svenskt kött på restaurang”. Under hösten inleder vi arbetet med kostnadsfria inspirationsföreläsningar över större delen av landet. Där möts både köttproducenter och restaurangbranschen för att lära sig mer och knyta kontakter som kan leda till nya kreativa samarbeten och ökad kundnöjdhet. På träffen får du också mer information om kommande utbildningar.

Ladda ner hela inbjudan här.

Inspirationsträffarna:
Tid: Onsdagen den 21 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: Hotell Gustav Fröding Karlstad

Tid: Fredagen den 23 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: Knistad Herrgård Skövde

Tid: Tisdagen den 27 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: Rådde Gård Länghem

Tid: Onsdagen den 28 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: I:a Böslid Eldsberga/Halmstad

Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 13.00-16.00
Plats: Hotell Fars Hatt Kungälv


Anmälan: Anmäl dig senast 7 dagar innan träffens datum till Medlemservice på 010-184 40 00, medlemsservice@lrf.se
Kontakt: lars-anders.knutsson@lrf.se, 010-184 43 70

Möjlighet att delta på digitala träffar slutet av oktober, anmäl intresse till gustav.arnell@lrf.se

Projektet drivs under perioden 2020 till och med augusti 2021 för kortare livsmedelskedjor och för att öka andelen svenskt kött på restaurang med stöd från Jordbruksverket.
Projektledare är Gustav Arnell,
e-post gustav.arnell@lrf.se och telefon 073-435 17 47

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland, Värmland, Västra Götaland

Startdatum: 2020-10-27 13:00

Slutdatum: 2020-10-27 16:00

Sista anmälningsdag: 2020-10-19

Arrangör: LRF Västra Sverige

Plats: Rådde Gård, Länghem