Aktivitet
feb 05

Jord- och skogsbruk i framtidens energiförsörjning

18:30 | Övrigt | Västra Götaland

Frågan om hur vi går från ett fossilberoende samhälle till ett fossiloberoende sådant, har väl aldrig varit hetare. Jord- och skogsbruk nämns ofta att sitta på en huvudroll i produktionen av framtidens energi. Vad är sanning och vad är realistiskt de kommande åren?

Sotenäs LRF-avdelning inbjuder medlemmarna inom Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum och Uddevalla kommuner till en intressant kväll i dessa frågor.

Program:
18.30 - 18.45 Samling, inledning: Håkan Christensson, Sotenäs LRF
18.45 - 19.45 Jord och skogsbruket i framtidens energiförsörjning: Pål Börjesson, professor i miljö och energisystem, Lunds Tekniska Högskola, styrelseledamot Södra
19.45 - 20.15 Kaffe och fralla
20.15 - 20.35 Preemraff-framtidsplaner: Linda Werner, affärsutveckling Preem och Peter Abrahamsson, raffinaderichef Preem
20.40 - 21.00 Fossilfria transporter inom Fyrbodal: Kristina Jonäng politiskt ansvarig ”fossilfri2030”
21.00 - 21.30 Avslutande frågor och diskussion.

För att kunna planera kvällen och då antalet är begränsat, behöver vi din anmälan senast den 29 januari.
Anmäl till: medlemsservice@lrf.se eller 0771-18 08 11
Eventuella frågor besvaras av Måns, 070-533 05 83

Välkomna!
Styrelsen för Sotenäs LRF-avdelning

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-02-05 18:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-29

Arrangör: Sotenäs LRF-avdelning

Plats: På Kunskapens Hus, Dingle. Lokal Sporren (gamla gymnastiksalen lantbruksskolan)