Aktivitet
sep 24

Kommungruppsmöte Uppsala

15:30 - 18:30 | Förtroendevalda | Mälardalen

”Vi har inte en lösning – vi har tusentals”
Välkommen på kommungruppsmöte för Uppsala län den 24 september

Tisdag 24 september kl. 15.30 – 20.30 Plats: LRF Mälardalens kontor, Ulls väg 29 A, Ultuna, Uppsala, 

Anmälan senast den 17 september till medlemsservice@lrf.se alt. tfn 010-184 40 00

Under vecka 47 (18-24 november) ska hela LRF tillsammans manifestera på tema hållbarhet. Syftet är att öka kunskapen hos våra politiker om hur de gröna näringarna kan bidra med lösningar på framtidens utmaningar gällande både hållbarhet och klimat. För att komma igång med arbetet inför vecka 47 bjuder LRF Mälardalen in till ett uppstartsmöte, där vi utifrån globala fakta och förhållanden, läget i Sverige och vad det gröna näringslivet gör för ökad hållbarhet, kommer diskutera följande områden:

• Varför är det bättre att äta svensk mat än importerad? • Varför är det viktigt att inte bygga på åkermark? • Vilken är skogens roll i en hållbar framtid? • Varför är lönsamheten i jordbruket viktig för den biologiska mångfalden? • Varför behöver Sverige producera mer livsmedel?

Fundera inför mötet tillsammans i kommungruppen på aktiviteter att genomföra under vecka 47 och vilka politiker som ni vill påverka. Det finns pengar i projektet för att ordna aktiviteter riktade mot politiker. Ta gärna med några exempel på hur ni på era gårdar jobbar för ett hållbarare lantbruk så vi kan lyfta fram goda exempel från närområdet.

Program:
15.30 Fika
16.00 Information från LRF Mälardalen – Vad har hänt och vad är på gång?
17.00 RUS, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, Region Uppsala
17.45 Middag
18.30 Jordbruket ur klimat- och miljöperspektiv
19.30 Inför vecka 47
20.30 Kvällen avslutas

Vi välkomnar två från varje kommungrupp (ordföranden + 1). Kan du inte närvara på mötet i ditt län går det bra att delta på något av de andra två mötena, observera dock att kvällarna delvis kommer ha inriktning på lokala frågor. Arvode och reseersättning utgår.
Anmälan senast den 17 september till medlemsservice@lrf.se alt. tfn 010-184 40 00
Övriga möten: Västmanland: 26/9, Brunnby gård. Stockholm: 1/10, Franzéngatan 6. Samma tid! Frågor? Kontakta Åsa Wärlinder, 010- 184 45 45, asa.warlinder@lrf.se

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2019-09-24 15:30

Slutdatum: 2019-09-24 18:30

Sista anmälningsdag: 2019-09-17

Arrangör: Mälardalen

Plats: LRF Mälardalen, Ulls väg 29A, Uppsala