Aktivitet
nov 19

Kooperativt Forum Västra Sverige

12:00 - 13:00 | Möte | Västra Götaland | Dag 1 / 2

LRF Västra Götaland, Värmland och Halland bjuder in till ett dygn i syfte att få inspiration i
kooperativ idéutveckling, lönsam och ökad livsmedelsproduktion samt att stärka enskilda
företag genom samverkan i kooperationsform.

Målgrupp för träffen är representanter från LRFs organisationsmedlemmar, LRF Ungdomen samt
övriga representanter från de tre LRF-regionerna.

Tid: Fredagen den 19 november till lördagen den 20 november, start och avslut med lunch
Plats: Lundsbrunns Resort & Spa (www.lundsbrunn.se)

Frågor ställs till Annika Arnesson, LRF Västra Sverige:
annika.arnesson@lrf.se eller 010-184 41 78

Anmälan
Anmälan sker till medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00 senast den 5 oktober.
I din anmälan skall följande uppgifter finns med:
• Namn
• E-postadress
• Mobilnummer
• Att du representerar LRF
• Eventuell specialkost
Arvode utgår med 1000 kr + reseersättning för LRF-deltagare. Enkelrum är bokade.

Se program nedan eller i bifogad fil.
Välkomna önskar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland
Anders Richardsson, ordförande LRF Halland


Program
Kooperativt Forum Västra Sverige
Sofia Karlsson, Västra Götaland och Anders Ramström, Värmland kommer att leda er under konferensen. Programmet kommer att varvas med inspirerande föreläsare och gruppdiskussion.

Fredagen den 19 november
11.30 Registrering
12.00 Lunch
13.00 Anders Richardsson, ordförande LRF Halland, hälsar alla välkomna!
Bonde med livet som insats – starka tillsammans. Anna Tibblin, We Effect
Kooperationens historia, från dåtid till nutid. Thomas Magnusson, f.d ledamot Lantmännen och LRF
Kooperationen som företagsform - hårda och mjuka värden. Anders Ramström
Framtiden för kooperativt företagande. Fredrik Torberger, Kairos Future
18.30 Avslut
19.00 Middag

Lördagen den 20 november
07.00 Frukost
08.00 Samling
Framtidsspaning – Hur ser kooperationen ut om 10 år? Ingelise Sjöström, Arla
Ett annorlunda skifte. Emilia Astrenius Widerström, Dag Arvidsson, Götene
Kooperativ framtid – Hur får jag del av vinsten? Kollektiv nytta. Anders Ramström
12.30 Lunch

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2021-11-19 12:00

Slutdatum: 2021-11-20 13:00

Sista anmälningsdag: 2021-10-05

Arrangör: LRF Västra Sverige

Plats: Lundsbrunns Resort & Spa (www.lundsbrunn.se)