Aktivitet
jul 23

Kulturspannmål - historiska sädesslag i nutidens matproduktion

09:00 - 12:30 | Möte | Sydost

Välkommen till en inspirerande dag med fokus på kulturspannmål! Efterfrågan på kulturspannmål, eller historiska sädesslag, har ökat kraftigt de senaste åren både från bland annat konsumenter och bagerier. Framförallt för att flera av dessa äldre sorter har ett högre värde av olika näringsämnen än nyare sorter.

I odlingen klarar sig dessa sädesslag bra utan både konstgödning och bekämpningsmedel. Med sina djupa rötter och kraftiga växtsätt konkurrerar de ut ogräs och står emot torka. När de kraftiga rotsystemen förmultnar efter skörd bidrar de till en ökad mullhalt, ökad kolbindning, effektiv dränering och minskat näringsläckage.

I år är Länsstyrelsen Kalmar län projektägare till en demonstrationsodling på Ölands museum Himmelsberga. Där odlas ett 30-tal sorter kulturspannmål i samarbete med muséet och föreningen Allkorn. Vi bjuder nu på en inspirerande fältvandring i odlingen och föreläsningar om sortval, marknad, kvarnverksamhet från både odlares och bagares perspektiv.

Välkommen till en dag för dig som är verksam primärproducent / livsmedelsproducent, såväl stor- som småskalig.

Mer information
Cecilia Kilbride, projektledare
Telefon/mobil 010-223 85 14, E-post cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se

Praktiska fakta
Datum/tid: 23 juli kl 9.00 – 12:30
Anmälan: till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se senast 11 juli 2021.
Lokal: Ölands museum, Himmelsberga
Max antal deltagare: 20 personer, men antalet kan komma att ändras beroende på pandemiläget
Kostnad: Kursen är kostnadsfri och finansieras av Landsbygdsprogrammet
Fika och Lunch: Vi bjuder på fika. Det finns möjlighet att stanna kvar och äta gemensam lunch till självkostnadspris. Meddela i så fall detta samt eventuella kostpreferenser /allergier vid anmälningstillfället.


Dagens program
9.00 – 9:10 Välkommen och inledning
9:10-10:00 Odling av kulturspannmål, gemensam kvarnverksamhet och Föreningen Allkorn Anders Lunneryd, Wästgötarna ek för och föreningen Allkorn
10:00-10:20 Fika med bröd bakat på Ölandsvete
10:20 – 11:10 Fältvandring i demonstrationsodlingen Anders Lunneryd
11:10 - 11:30 Kulturspannmålsodlare med egen kvarn på Öland berättar om sin verksamhet Susanne Eriksdotter, Isgärde kvarn
11:30-12:00 Varför kulturspannmål i brödet? Anna K Sjögren, journalist, driver Stenugnsbageriet Olof i Borgholm
12:00-12:25 Marknad, odling, utsäde, växtföljd Hermann Leggedör, Agrikultur i Småland
12:25 Avslut

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Sydost

Startdatum: 2021-07-23 09:00

Slutdatum: 2021-07-23 12:30

Sista anmälningsdag: 2021-07-11

Arrangör: Länsstyrelsen i Kalmar

Plats: Ölands museum, Himmelsberga