Aktivitet
nov 02

Kvällskurs för LRF Ungdomen med skoglig inriktning

18:00 - 20:30 | Utbildning | Halland

Detta är en grundkurs i skogsskötsel med inriktning på hur du bedriver ett småskaligt och hållbart skogsbruk. Med fokus på valda delar ur skolverkets kurs skogsskötsel 1. 

Kursen genomförs som föreläsning blandat med diskussionsövningar och även några praktiska övningar. Detta sker under 4 träffar varav 3 är förlagd kvällstid på sal och sista passet är förlagt i fält en söndag.

Träff 1. Skogsskötselkedjan
Vi kommer att beröra grunderna i markberedning, plantering, röjning, gallring samt slutavverkning. 
Kommer till stor del baseras på enbart föreläsning.

Träff 2. Skogsskötselkedjan, inkomster och utgifter
Vi kommer att diskutera och räkna på kostnader och inkomster vid olika steg i skogsskötselkedjan. T.ex. kostnadsprognoser vid röjning och plantering. Inkomster/kostnader vid gallring och slutavverkning. 
Kommer baseras på föreläsning, diskussions- och räkneuppgifter.

Träff 3. Skogsbruksplan
Vi kommer grundligt gå igenom hur du läser och tolkar en skogsbruksplan. Medtag gärna en egen skogsbruksplan om du har en.
Kommer baseras på föreläsning, diskussions- och räkneuppgifter.

Träff 4. Skogsbruksplan i fält samt grunder i skogsuppskattning
Vi kommer att i fält gå igenom det som går att läsa ut i skogsbruksplanen, t.ex. besöka och diskutera vilka målklasser och huggningsklasser som finns och hur de ser ut i praktiken. Vi kommer på utvalda platser även mäta och beräkna volymer kopplat till planen. Ni kommer att få bekanta er med olika verktyg så som grundytemätare (relaskop), höjdmätare, måttband och beståndsborr.

Avslutas med fika och diskussion.

Tillfällen: 
Träff 1: måndag v 45 kl. 18.00-20.30
Träff 2: måndag v 46 kl. 18.00-20.30
Träff 3: måndag v 47 kl. 18.00-20.30
Träff 4: söndag v 47 Tid bestäms ihop med deltagarna.

Kostnad: 1000 kronor för hela kursen. 

Kursledare: Jonas Andersson, skogslärare på Munkagårdsgymnasiet. 

Begränsat antal platser, max 15 deltagare. 

Vi bjuder på fralla och kaffe vid alla träffar. 

Anmälan senast den 20 oktober till Emma Svensson: emma@meter.se eller 073-581 51 16

Välkomna!
LRF Ungdomen Halland

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2020-11-02 18:00

Slutdatum: 2020-11-02 20:30

Sista anmälningsdag: 2020-10-20

Arrangör: LRF Ungdomen Halland

Plats: Munkagårdsgymnasiet