Aktivitet
maj 06

Lammlyftet: Att producera lammkött av efterfrågad kvalitet, vad innebär det?

12:00 - 13:00 | Möte | Riks

Målet med Lammlyftet är att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. En svensk standard för lammköttskvalitet har därför tagits fram, kallad MSS - lamm. Standarden innehåller parametrar som påverkar olika kvalitetsegenskaper hos det svenska lammköttet oavsett kön, ras och uppfödningsmodell.

Välkommen att delta på något av tre Teamsmöten kring Lammlyftets resultat:

Tisdagen den 20 april, lunchmöte, kl. 12.00 - 13.00.
Klicka här för att delta i mötet

Torsdagen den 22 april, kvällsmöte, kl 19.00- 20.00
Klicka här för att delta I mötet

Torsdagen den 6 maj, lunchmöte, kl 12.00- 13.00
Klicka här för att delta I mötet

Samma innehåll vid samtliga möten. Du väljer själv vilken dag och tid som passar dig. Du deltar genom att klicka på den länk som hör till det möte du vill vara med på ovan. Du deltar via din dator eller genom att ladda ner Teamsappen till din telefon. Tänk på att de bilder som visas under mötet blir väldigt små i telefonen.

Program:
Inledning och kort presentation av Lammlyftet, Helena Stenberg, Tingstad lantbruk HB
MSS- lamm, en svensk standard för lammköttskvalitet. Vad ingår i standarden? Varför är gränsvärdena satta som de är? Vad bör man som producent tänka på? Annelie Carlsson och Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU
Presentation av Lammlyftets utbildningsverktyg som du hittar på https://slu-se.instructure.com/courses/1985 Annelie Carlsson och Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU

Välkommen!

Samarbete mellan LRF, SLU, KLS UGGLARPS, Gotlands Slagteri AB, Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Köttföretagen och Lammproducenterna

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Riks

Startdatum: 2021-05-06 12:00

Slutdatum: 2021-05-06 13:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: LRF Riksförbund

Plats: Digitalt via Teams