Aktivitet
feb 26

Ledarskapsutbildning

09:30 - 17:00 | Utbildning | Dalarna

Att vara ledare handlar om att leda sig själv och andra. Men för det krävs verktyg – ledarskapsverktyg. 
Dessa verktyg kan du lära dig i LRF:s projekt Mer mat - fler jobbs ledarskapsutbildning där målet är att skapa tillväxt inom företagen i de gröna näringarna.

Välkommen så ska vi se till att du kommer tillbaka till din vardag och vågar göra något annorlunda i ditt ledarskap!

Pris:
3 dagar, 3 200 kr för LRF-medlem, ej medlem 6 400 kr, exkl moms
Kostnad för eventuell logi står deltagarna själva för

Datum och tid:
26 februari samt 19-20 mars kl. 09.30 – 17.00

Plats:    
Brunnby Fest & Konferens

Anmälan senast den 5 februari till:
eva.soder@lrf.se, telefon 010-184 42 64

Under denna utbildning fördjupar vi oss inom alla områden som är viktigt för en ledare som vill investera tid för att utvecklas. 
Mellan gångerna fyller vi på med individuell coachning samt att du jobbar med en mindre uppgift knutet till en ledarskapsutmaning i din vardag. 
Du kommer efter utbildningen känna dig tryggare som ledare och kommer öka din förståelse för hur du får människor att vilja arbeta och växa med dig i din verksamhet

DAG 1 - Självkännedom, DISC, värderingar, självledarskap, motivation, situationsanpassat ledarskap, kommunikation, feedback och grupputveckling, 
DAG 2 - Coachande ledarskap, värderingsstyrt ledarskap, medarbetarsamtal, förändring, konflikthantering och delegering
DAG 3 – Förändringsledning, fördjupning grupputveckling, jämställdhet, kulturskillnader/mångfald 

Välkomna!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Dalarna

Startdatum: 2020-02-26 09:30

Slutdatum: 2020-02-26 17:00

Sista anmälningsdag: 2020-02-05

Arrangör: LRF Dalarna

Plats: Brunnby Fest & Konferens