Aktivitet
okt 28

Livet i marken – Mellangrödor och fånggrödor

19:00 - 20:00 | Studiebesök | Jönköping

En vanlig växtföljd i Jönköpings län är 3-4 år med vall och 1-3 år med spannmål. Hur kan vi inkludera mellangrödor och fånggrödor i denna redan ganska ”gröna” växtföljd? Vilka grödor passar i vårt klimat tillsammans med den dominerande vallen och dess ”klövertrötthet”. Här får vi hjälp av Paulina Jonsson från Jordbruksverket. Kursen hålls digitalt torsdagen den 28 oktober klockan 19.00-20.00. Anmälan senast den 26 oktober. Frågor? Kontakta Christoph Hochmuth, telefon 010- 223 64 05.

Så anmäler du dig:
Detta är korta beskrivningar av våra kurser! Du hittar utförligare program i kalendern på Länsstyrelsens webb: www.lansstyrelsen.se/jonkoping . Det är också där du anmäler dig. Antalet platser är begränsat, och det är därför viktigt att du meddelar om du får förhinder. För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd Om du undrar något, välkommen att kontakta oss på nedan angivna telefonnummer, eller på kontaktpersonens e-post fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se. Vi ses och hörs!

Arrangemangstyp: Studiebesök

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2021-10-28 19:00

Slutdatum: 2021-10-28 20:00

Sista anmälningsdag: 2021-10-26

Arrangör: Länsstyrelsen

Plats: Digitalt