Aktivitet
feb 22

Majs - även något för ekologisk odling?

13:00 - 15:00 | Övrigt | Gotland

Majs – även något för ekologisk odling?
Vi hälsar alla intresserade välkomna, oavsett om du odlar ekologiskt eller konventionellt.
Program
kl. 13.00 – 14.00 Odling av majs, från sådd till skörd; såtid, utsädesmängd, sorter, ogräs, skadegörare, gödsling, skörd m.m.
Linda af Geijerstam från Växtskyddscentralen i Kalmar
Kl. 14.00 – 14.15 Fika serveras
Kl. 14.15 – 15.00 Visning av hackor, bl. a. Einböck Chopstar med kamera, praktiska erfarenheter, Gert Hellgren, Bo Nilsson samt Niklas och Håkan Hermansson.

 

Anmälan
Senast den 19 februari till
ilse.hallgren@lansstyrelsen.se
eller 010-223 93 94.


Aktiviteten erbjuds kostnadsfritt inom projektet Ekologisk produktion. Det görs med hjälp av pengar från landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten.
Välkommen!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Gotland

Startdatum: 2019-02-22 13:00

Slutdatum: 2019-02-22 15:00

Sista anmälningsdag: 2019-02-19

Arrangör: Gotland

Plats: Lantmännen Maskin i Visby