Aktivitet
jan 30

Effektiva Ägarskiften - Maria Rommerud

11:30 - 13:30 | Övrigt | Gotland

Effektiva Ägarskiften och juristen Maria Rommerud!

Välkomna till en informativ träff om generationsskiften.

Att generationsskifta är svårt! Det gäller att börja i tid, våga prata med varandra och låta processen ta sin tid. På denna träff så kommer Maria Rommerud att vägleda er i de frågor som ett generationsskifte kan innebära, för inget generationsskifte är det andra likt. Alla familjer och fastigheter har sina egna förutsättningar och behov.

Vi kommer att prata om frågor som syskonrättvisa, vad man kan och inte kan göra ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, skenande marknadsvärden och skatter. Och hur vi kan genomföra ett generationsskifte efter de olika val som har gjorts under resans gång. Ibland står det klart att vissa alternativ inte är några reella alternativ och sakta men säkert utkristalliseras oftast en lösning som förhoppningsvis gör samtliga parter nöjda och trygga med sina beslut i generationsskiftesprocessen.

Vi tror och hoppas att vi kan ge er en bättre känsla för de ramar man klokast håller sig inom, att renodla tankarna och ta er vidare, närmare ert lyckade generationsskifte.

Hjärtligt välkomna, vi ser fram emot att träffa er

Vi bjuder på lunch så vi behöver att anmälan görs.

Anmälan sker som vanligt till anmalan@lrf.se uppge namn och eventuella matallergier.

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Gotland

Startdatum: 2019-01-30 11:30

Slutdatum: 2019-01-30 13:30

Sista anmälningsdag: 2019-01-29

Arrangör: Gotland

Plats: Skolhuset H5, GGC