Aktivitet
okt 11

Märket Från Sverige

13:00 - 14:30 | Möte | Jönköping

Till LRF-medlemmar och till förtroendevalda i lokalavdelning och kommungrupper inom Jönköpings län

Välkommen till en träff, som är ett led i det regionala livsmedelsstrategiarbetet för att lyssna på Ulrika Ekström, vd, Svenskmärkning AB, om vad
märkningen Från Sverige innebär och om var och hur märkningen kan nyttjas! Vi har även Christina Odén, samordnare för livsmedelsstrategiarbetet i länet,
med på plats!

Dagen avslutas med fika, och om intresse finns, rundvandring på restaurangskolan.

Anmälan -även eventuell specialkost - senast den 9 oktober till Rose-Marie Winqvist, rose-marie.winqvist@lrf.se eller på 010-184 44 96.

Vi ses!

LRF Jönköpings län
Rose-Marie Winqvist

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jönköping

Startdatum: 2022-10-11 13:00

Slutdatum: 2022-10-11 14:30

Sista anmälningsdag: 2022-10-09

Arrangör: LRF Jönköpings län

Plats: Restaurangskolan på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping