Aktivitet
apr 25

Medlemsdialog om framtidens LRF

18:00 | Möte | Jämtland

Hur tycker du att LRF som organisation ska se ut i framtiden? Hur tänker du kring engagemang, gemenskap, demokrati, jämställdhet och påverkanssätt?

Riksförbundsstämman 2018 beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras. Det är genom en levande folkrörelse LRF kan vara framgångs rikt i sitt arbete för det gröna näringslivet och en inflytelserik företagarorganisation. Därför är det viktigt att du kommer på mötet och delar med dig av dina tankar!

Anmälan senast den 24 april till: ulrika.karlsson-thalen@sv.se, 076-119 13 24

Program

Uppstart med ett riktigt gott fika som därefter följs av diskussioner om framtidens folkrörelse under ledning av Catarina Espmark och Mona Thorsson.
Kvällen avslutas kl. 20.30

Välkommen!
hälsar LRF Jämtland tillsammans med Berg-Hackås, Myssjö-Oviken och Klövsjö-Rätan-Åsarna lokalavdelningar

Med start hösten 2018 till och våren 2019 kommer idéer och synpunkter att samlas in från hela landet. Därefter skickas en remiss ut i september. Till LRF:s riksförbundsstämma år 2020 ska det finnas ett förslag till beslut. Läs mer och bidra med dina förslag på www.lrf.se/framtidensfolkrorelse.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Jämtland

Startdatum: 2019-04-25 18:00

Sista anmälningsdag: 2019-04-24

Arrangör: LRF Jämtland

Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Svenstavik