Aktivitet
maj 08

Medlemsdialog om framtidens LRF

18:30 - 21:00 | Möte | Västernorrland

Hur tycker du att LRF som organisation ska se ut i framtiden? Hur tänker du kring engagemang, gemenskap, demokrati, jämställdhet och påverkanssätt?

Riksförbundsstämman 2018 beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras. Det är genom en levande folkrörelse LRF kan vara framgångsrikt i sitt arbete för det gröna näringslivet och en inflytelserik företagarorganisation. Därför är det viktigt att du kommer på mötet och delar med dig av dina tankar!

Anmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan, 010-175 55 80, vasternorrland@sv.se senast den 6 maj

Program
Diskussioner om framtidens folkrörelse under ledning av Vivi-Anne Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan. Under kvällen bjuds deltagarna på ett matigt fika.

Välkommen!
Hälsar LRF Västernorrland tillsammans med Mo lokalavdelning

Med start hösten 2018 till och våren 2019 kommer idéer och synpunkter att samlas in från hela landet. Därefter skickas en remiss ut i september. Till LRFs riksförbundsstämma år 2020 ska det finnas ett förslag till beslut. Läs mer och bidra med dina förslag på www.lrf.se/framtidensfolkrorelse.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2019-05-08 18:30

Slutdatum: 2019-05-08 21:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-06

Arrangör: LRF Västernorrland tillsammans med Mo lokalavdelning

Plats: Backe bylokal