Aktivitet
maj 05

Medlemsdialog om framtidens LRF

17:00 | Möte | Västernorrland

Hur tycker du att LRF som organisation ska se ut i framtiden? Hur tänker du kring engagemang, gemenskap, demokrati, jämställdhet och påverkanssätt?

Riksförbundsstämman 2018 beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens folkrörelse, eftersom organisationen varit uppbyggd på liknande sätt sedan starten 1929 samtidigt som samhället förändras. Det är genom en levande folkrörelse LRF kan vara framgångs rikt i sitt arbete för det gröna näringslivet och en inflytelserik företagarorganisation. Därför är det viktigt att du kommer på mötet och delar med dig av dina tankar!

Anmälan senast den 2 maj till: Studieförbundet Vuxenskolan, 010-175 55 80, vasternorrland@sv.se

Program
Anneli Solin, Sollefteå skidor IF berättar om vad engagemanget betyder för henne. Därefter diskussioner om framtidens folkrörelse under ledning av Vivi-Anne Olsson Studieförbundet Vuxenskolan. Under kvällen bjuds deltagarna på ett matigt fika. Passa även på att köpa lotter, fina vinster!

Välkommen!
hälsar LRF Västernorrlands tillsammans med Edsele-Resele-Ådalsliden och Övre Ådalen lokalavdelningar

Med start hösten 2018 till och våren 2019 kommer idéer och synpunkter att samlas in från hela landet. Därefter skickas en remiss ut i september. Till LRF:s riksförbundsstämma år 2020 ska det finnas ett förslag till beslut. Läs mer och bidra med dina förslag på www.lrf.se/framtidensfolkrorelse.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2019-05-05 17:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-02

Arrangör: LRF Västernorrland

Plats: Näsåkers församlingshem