Aktivitet
apr 23

Mer mat ger fler lokala jobb - Ånge

09:00 - 12:00 | Möte | Västernorrland

Vi ska öka vår livsmedelsproduktion i Sverige och har i vår region en stor potential att göra det. Jordbruket i Ånge kommun omsätter idag 52 miljoner kr och sysselsätter 101 personer. Med den utveckling som den regionala livsmedelsstrategin visar potential för skulle det med rätt förutsättningar kunna innebära närmare 68 miljoner kr och 131 personer år 2025.

I Ånge kommun görs redan mycket för att förverkliga potentialen. Vad kan vi tillsammans göra mera? Kom och prata med oss om det!

Välkomna hälsar
LRFs kommungrupp Ånge, Länsstyrelsen och Regionen.

Vilka: Kommunala politiker, tjänstepersoner samt företagare inom livsmedelsproduktion
Var: Digital träff: Anslut till Microsoft Teams-möte
När: Den 23 april kl. 09.00-13.00. 
Anmälan: Senast 20 april via länken (klicka här)

Aktiviteten görs inom den regionala livsmedelsstrategin.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2020-04-23 09:00

Slutdatum: 2020-04-23 12:00

Sista anmälningsdag: 2020-04-20

Arrangör: Västernorrland

Plats: Digital träff