Aktivitet
nov 10

Mittlandet – ett mosaiklandskap med unika värden

09:00 - 17:00 | Möte | Sydost

Inbjudan till en hel dag om
Mittlandet – ett mosaiklandskap med unika värden
 
Varmt välkomna till en dag med fokus på Mittlandet och alla dess värden. Det ettåriga projektet Strategiskt arbete för bevarande av Mittlandets mosaiklandskap, avslutas med en heldagskonferens. Målsättningen är att vi ska dela med oss av de tankar och idéer som väckts under året samt att finna nya samverkansformer för det fortsatta arbetet med Ölands Mittland. Se denna konferens som en upptakt till en fortsatt samverkan!
Flera teman som särskilt lyfts under året kommer att tas upp under dagen; nyttjandet av gräsmarker, hässlen och skog, artrikedom, biologiskt kulturarv, våtmarker och besöksnäring.
Samverkansgruppen för Mittlandsprojektet bjuder in till konferensen. Gruppen består av LRF, Södra Skogsägarna, Kalmar läns museum, Ölands Vattenråd, Borgholms kommun, Mörbylånga kommun, Linnéuniversitetet, Station Linné, Ölands Naturskyddsförening, Kalmar läns Hembygdsförbund, Ölands Hembygdsförbund, Himmelsberga Ölands Museum, Ölands Ornitologiska Förening, Ölands Botaniska Förening, SydostEntomologerna, Länsstyrelsen Kalmar län och Skogsstyrelsen

Förhoppningen är att vi ska kunna hålla seminariet fysiskt. Om det trots allt visar sig att Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att man inte kan ha den här typen av aktiviteter i november kommer det att bli en digital konferens. 

Anmälan: Anmäl dig via länsstyrelsens kalendarium: https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/kalender/kalenderhandelser---kalmar/2021-09-14-mittlandet---ett-mosaiklandskap-med-unika-varden.html 

Mer information och ett program kommer att skickas ut i början av oktober till alla som anmält sig. Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig så snart du kan!

Mer information kan fås av Susanne Forslund, projektledare, tel. nr. 010 223 85 54, susanne.forslund@lansstyrelsen.se            

Hjälp oss att sprida denna inbjudan!

Välkomna!

Tänk på att följa FHM:s riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 när ni träffas fysiskt.

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2021-11-10 09:00

Slutdatum: 2021-11-10 17:00

Sista anmälningsdag: 2021-11-01

Arrangör: Borgholm och Mörbylånga kommungrupper

Plats: Ekerums konferensanläggning