Aktivitet
apr 16

Möte med nya möjligheter - Telefonmöte

17:00 | Möte | Skåne

På grund av rådande omständigheter väljer vi att genomföra mötet som ett telefonmöte. Ring vid mötets start till 010-184 40 02, mötes-id 23465#.

Med nya invånare följer nya möjligheter

Företagare börjar nu att hitta möjligheter i praktikplatser och arbetskraft när det gäller nyanlända. Vi söker företagare som vill veta vad en nyanländ i din verksamhet skulle kunna innebära och vi söker dig som vill dela den typen av erfarenheter. Det kan gälla enklare praktik någon dag i veckan för någon som vill komma in i det svenska arbetslivet och det kan gälla personer med kunskaper och erfarenheter som gör dem direkt anställningsbara.

Mötets syfte
Detta möte har som syfte att belysa möjligheterna att ta emot en nyanländ som vill in på arbetsmarknaden. Metoden är att sammanföra företagare och förmedlare. Katarina Nelander från Arbetsförmedlingen kommer att vara med och Helena Lindberg från LRF. Vi tar upp frågor kring anställningsformer, försäkringar, ersättningar och vad man gör om det inte fungerar som önskat.

I Sverige finns idag många människor som tvingats lämna allt för att börja om på nytt och bygga ett nytt liv här. De gröna näringarna har en utomordentlig möjlighet att positivt bidra till att deras nya liv ska bli meningsfullt.

För frågor och anmälan kontakta Helena Lindberg: helena.lindberg@lrf.se alt 073-359 00 02

Välkommen!
Klippans kommungrupp genom Henrik Gudmundsson

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Skåne

Startdatum: 2020-04-16 17:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Klippans kommungrupp och Nya nätverk

Plats: Obs! Telefonmöte: ring 010-184 40 02 och ange kod 23465#