Aktivitet
nov 29

Ordförandeträff

17:00 - 21:30 | Förtroendevalda | Värmland

Du som ordförande bjuder in ytterligare en ledamot från er lokalavdelning till ordförandeträffen. Har du som ordförande inte möjlighet, be andra åka i ditt ställe. Vi ser det som viktigt att varje avdelning är representerad då ni regelbundet träffar och för dialog med medlemmarna.

Arvode: 500 kronor/pers. Reseersättning utgår, men samåk gärna.

Program:

17.00 Valberedningens möte med ordföranden

17.45 Mat från Kils Golfrestaurang

18.30 Patrik har ordet

- Hur ska framtidens LRF se ut? Mona Abou-Jeib, chef för LRF:s Folkrörelseutveckling.

- Hur tycker du att vi ska utveckla folkrörelsen? Bosse Dalmo, SV, processledare.

Under kvällen är Du med på en spännande och rikstäckande inspirationsprocess där Du kan bidra med dina idéer om hur vi tillsammans skapar framtidens folkrörelse med utrymme för nya sorters engagemang. Vad går du igång på? Hur skulle du vilja ha framtidens LRF?

20.30 Kaffe och mjuk kaka

- Kommungruppsläpp 2019, Monica Thörner, LRF Värmland

- Grön infrastruktur, nyckelbiotopsinventering, Lars Johan Lander och Erik Forsberg, LRF Värmland

- Inför våra årsmöten, Johan Rydberg, LRF Värmland

- Avdelningarnas egna tid

12.30 Avslutning

Vi önskar anmälan om deltagande från ordförande och övrig ledamot (namn och fullständig adress).

Anmälan senast den 22 november till:
bosse.dalmo@sv.se eller 054-22 15 42

Välkomna!

Ordförandeträffen sker i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Värmland

Startdatum: 2018-11-29 17:00

Slutdatum: 2018-11-29 21:30

Sista anmälningsdag: 2018-11-22

Arrangör: LRF Värmland

Plats: Kulturhuset KilArena, Industrigatan 1, 665 33 Kil