Aktivitet
jun 04

Plastinsamling

13:00 - 18:00 | Övrigt | Mälardalen

Svepreturs plastinsamling måndagen den 4 juni kl. 13.00-18.00 och tisdagen den 5 juni kl. 14.00-19.00.

Hantera plasten rätt

Plasten sorteras i sex kategorier:

Storsäckar
Storsäckar för mineralgödsel eller utsäde, med eller utan innersäck. Lägg ingen annan plast i säcken.

För att få lämna storsäck måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas.
Endast storsäckar från mineralgödsel och utsäde ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt saltsäckar från Lantmännen. Inga andra säckar tas emot.

Ensilagesträckfilm
Ensilagesträckfilm från rund- och fyrkantbal.
Mantelfolie
Ensilagesträckfilmen får ej packas i storsäck.
Nät och garn får ej blandas in i plasten.

Folie
Plansilofolie Ensilagesäck
Ensilageslang
Odlingsfolie
Endast säckar och pallhuvar från mineralgödsel och utsäde, 15-25 kg, ingår i Svepreturs insamlingssystem, samt pallhuvar och saltsäckar 25 kg från Lantmännen. Inga andra säckar eller pallhuvar tas emot.

Andra förpackningar typ säckar från kutterspån, torv mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot.

Nät
Nät från rundbal
Syntetgarn – Ej sisalgarn
Odlingsväv

Nät och syntetgarn ska packas i storsäckens yttersäck, som skall knytas ihop.

Fiberduk och odlingsfolie skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett välsammanhållet ”paket”.

Lös fiberduk eller odlingsfolie med långa ”svansar” tas inte emot.

För att få lämna fiberduk och odlingsfolie måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas.

Hylsor
Hylsor från ensilagesträckfilm, folie och nät.

Hylsor packas i storsäckens yttersäck, som skall knytas ihop.

Dunkar
Dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel går till energiutvinning, dvs förbränning.

Dunkar som innehållit vattenlöslig produkt skall vara väl rengjorda, dropptorra och med locket avtaget.

Locken lämnas löst.

Andra förpackningar typ dunkar eller flaskor från diskmedel, olja mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot.

För att underlätta hanteringen, och därmed hålla ner kostnaderna, skall 8-10 dunkar bindas ihop med ett grovt snöre.

Ingen kranlossning.

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Mälardalen

Startdatum: 2018-06-04 13:00

Slutdatum: 2018-06-04 18:00

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Upplands Ekeby LRF-avdelning

Plats: Alunda, Upplands Vedproduktion, Återvinningscentralen