Aktivitet
okt 28

Plastinsamling

07:00 - 18:30 | Övrigt | Västra Götaland

För mer information, kontakta Per, 070-713 39 57 (gärna med sms).

Välkommen!
LRF Orust kommungrupp

 

Nya regler för sortering av lantbruksplast 
För att bättre kunna materialåtervinna den insamlade lantbruksplasten och därmed få en högre kvalité och en så låg återvinningsavgift som möjligt, gäller de nya sorteringsreglerna från och med den 1 mars 2020. Detta innebär att du redan nu bör börja sortera plasten i två fraktioner, en vit och en färgad fraktion. Du som har sorterat plasten efter hittills gällande regler och inte har möjlighet att snabbt gå över till de nya reglerna, får givetvis lämna den osorterade plasten som en färgad fraktion under 2020. Från och med 2021 tas ingen osorterad plast emot. 

Plasten sorteras i sex kategorier: 
Ensilagesträckfilm 
Ensilagesträckfilm från rund- och fyrkantbal, vit eller transparent, skall färgsorteras, i en vit fraktion övriga färger får blandas i en färgad fraktion. Ensilagesträckfilmen får ej packas i storsäck. 
Mantelfolie 
Mantelfolie, vit eller transparent, skall färgsorteras, i en vit fraktion övriga färger får blandas i en färgad fraktion. Sorteras som ensilagesträckfilm. 
Nät och garn 
Nät och syntetgarn från rundbal – Ej sisalgarn. Nät och syntetgarn får inte blandas. Nät ska packas i storsäck som skall knytas ihop. Syntetgarn ska packas i storsäck som skall knytas ihop. Saknar du storsäckar be och få storsäckar på insamlingsplatsen. 
Folie 
Ensilagesäck, Plansilofolie, Ensilageslang, Odlingsfolie och Rullemballage - dessa folietyper, vit och transparent sorteras i en vit fraktion, övriga färger får blandas i en färgad fraktion. Odlingsfolie skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”. Rullemballage, vitt eller transparent utan tryck, sorteras i en vit fraktion, övriga färger eller med tryck får blandas i en färgad fraktion. Lös odlingsfolie med långa ”svansar” tas inte emot. För att få lämna odlingsfolie måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas. 
Fiberduk 
Fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”. Lös fiberduk med långa ”svansar” tas inte emot. För att få lämna fiberduk måste handling som styrker att återvinningsavgift är betald uppvisas. 
Säckar 
Storsäckar för växtnäring eller utsäde, med eller utan innersäck. Säckar kan läggas i varandra eller bindas ihop i knippen. Lägg ingen annan plast i säcken. Endast storsäckar från växtnäring och utsäde ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt saltsäckar från Lantmännen. Inga andra säckar tas emot. För att få lämna storsäck måste handling som styrker att återvinningsavgiften är betald uppvisas. Endast småsäckar och pallhuvar från växtnäring och utsäde, 15-25 kg, ingår i SvepReturs insamlingssystem, samt pallhuvar och saltsäckar 25 kg från Lantmännen. Sorteras som folie. Inga andra säckar eller pallhuvar tas emot. 
Hylsor 
Hylsor från ensilagesträckfilm, folie och nät. Hylsor packas i storsäckens yttersäck, som skall knytas ihop. 
Dunkar 
Dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel går till energiutvinning, dvs förbränning. Dunkar som innehållit vattenlöslig produkt skall vara väl rengjorda, dropptorra och med locket avtaget. Locken lämnas löst. Andra förpackningar typ dunkar eller flaskor från diskmedel, olja mm ingår inte i systemet och tas därför inte emot. För att underlätta hanteringen, och därmed hålla ner kostnaderna, skall 8-10 dunkar bindas ihop med ett grovt snöre. 

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2021-10-28 07:00

Slutdatum: 2021-10-28 18:30

Sista anmälningsdag: Ingen anmälan krävs

Arrangör: Orust kommungrupp

Plats: Månsemyr