Aktivitet
jun 17

Pollinerare, naturliga fiender i jordbruket och blomrika marker

13:00 - 15:00 | Övrigt | Sydost

Välkommen på en föreläsning om nyttoinsekter, pollinerare och naturliga fiender till skadegörare inom jordbruket. Vilka är de, vad behöver de för att trivas och vilken nytta kan vi ha av dem? Och vart hittar vi de blomrika markerna?

Länsstyrelsen i Kalmar bjuder in till en föreläsning som vänder sig till dig som är lantbrukare eller intresserad av biologisk mångfald i odlingslandskapet.

Olika grödor behöver olika pollinerare, hyr gynnar vi dem och vad ska vi tänka på? Detta är en direkt koppling till IPM, Integrerat växtskydd, vilket alla som använder växtskyddsmedel ska tillämpa, oavsett odlingsinriktning. Och hur kan vi då nyttja den biologiska bekämpningen genom att gynna de naturligt förekommande fienderna till våra skadegörare?

Medverkar gör:
Ola Lundin, SLU
Helena Lager, Länsstyrelsen Kalmar

Anmäl dig senast 13 juni genom att klicka här!

Föreläsningen är kostnadsfri och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

 

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Sydost

Startdatum: 2021-06-17 13:00

Slutdatum: 2021-06-17 15:00

Sista anmälningsdag: 2021-06-13

Arrangör: Länsstyrelsen

Plats: Digitalt via Skype