Aktivitet
feb 02

Prisstrategi och priskalkyler för ökad lönsamhet

09:30 - 15:30 | Utbildning | Riks

Priset du tar för dina produkter är helt avgörande för företagets lönsamhet. Både ett för högt och ett för lågt pris påverkar din lönsamhet negativt. Vilket pris som är rätt att ta beror på dina kostnader, vad kunderna är beredda att betala och hur mycket dina konkurrenter tar. Dessutom ändrar sig rätt pris nästan alltid över tid och du behöver jobba aktivt med prissättning. Även om du upplever att du som lantbruks- eller trädgårdsföretagare har svårt att påverka prisbilden är det viktigt att kunna förhandla och jobba med priset på dina varor på det sättet.

Pris: 1 050 kronor/medlemmar i LRF och LI
Icke-medlem: 1 750 kronor

Kursdatum: 2 februari
Tid: kl. 09.30-15.30

Sista anmälningsdag: 16 januari

För mer information och anmälan klicka här!

Arrangemangstyp: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Riks

Startdatum: 2021-02-02 09:30

Slutdatum: 2021-02-02 15:30

Sista anmälningsdag: 2021-01-16

Arrangör: Mer mat - fler jobb

Plats: Digitalt