Aktivitet
jul 05

Problemlösningar som kvarstår - Studiebesök på Folkareds Kvarn

18:30 | Studiebesök | Halland

LRF Ungdomen Halland bjuder in på studiebesök på Folkareds Kvarn.

På gården bedrivs ekologisk mjölkproduktion i en ombyggd ladugård, ca 65 kor som mjölkas i en ny robot. Här semineras det med 50% köttras och 50% könssorterat. Tjurkalvarna blir stutar, vilket gör att alla ungdjur är utomhus under sommaren.
2008 när ladugården byggdes om, det sattes in robot och djurantalet ökade, hade kalvarna ingenstans att ta vägen. Då provade familjen med att hysa kalvarna på grönbete under sommaren, vilket kalvarna är än idag.
Det finns goda förutsättningar för bevattning på gården och idag finns det 2 bevattningsmaskiner med ca 50 ha bevattningsbar areal.
Kom och lyssna på när familjen Bengtsson visar upp sin verksamhet och berättar om utmaningar, lärdomar samt för- och nackdelar med mjölkdrickande kalvar på bete.

Vi börjar kvällen med en matigare macka och kaffe.

Anmäl senast 30 juni till Elvira, 070-863 55 74.

Välkomna!
Hälsar LRF Ungdomen Halland

Arrangemangstyp: Studiebesök

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland

Startdatum: 2022-07-05 18:30

Sista anmälningsdag: 2022-06-30

Arrangör: LRF Ungdomen Halland

Plats: Folkareds Kvarn 1, 311 93 Långås