Fullmäktige kommer att få information om hur stämman går till, det kommer att finnas möjlighet att delta på stämman både via webb och telefon.

Måndag 20 april kl. 18.00-21.00

Vi kommer att följa befintliga stämmohandlingar som finns här. Tryckta handlingar kommer även att skickas till fullmäktige med post.

Om du har frågor, kontakta Åsa Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 010-184 45 45.