Aktivitet
apr 24

Samtal om djurrättsaktivism

19:00 | Övrigt | Västra Götaland

LRF tillsammans med Marks kommun och polisen samtalar om aktuellt läge kring händelser i kommunen som har koppling till djurrättsaktivism. Vi har en gemensam diskussion kring eventuellt behov av förebyggande arbete. Vi diskuterar kring hantering om något skulle hända och informerar om roller och ansvar hos aktörer i samhället.

Punkter:
Kommunalråden i Marks kommun hälsar välkomna

Kommunens roll och organisation

Polisen informerar

LRF har ordet

Kaffe och smörgåspaus, med frågestund

Exempel på arbete med säkerhetskultur i kommunens verksamheter

Anmälan senast den 19 april till Viveca Anjou Holm: 
viveca.anjouholm@mark.se 

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Västra Götaland

Startdatum: 2019-04-24 19:00

Sista anmälningsdag: 2019-04-19

Arrangör: Mark kommungrupp

Plats: Rydals museum