Aktivitet
sep 01

Samverkanskonferens för en strategisk folkrörelse

09:30 - 15:00 | Förtroendevalda | Västernorrland

Välkommen till en 1-dagskonferens för er som är valberedare och revisorer på regional nivå inom LRF Västernorrland. 
Rollerna som ni har är viktiga delar för att säkerställa att vår region rör sig i riktning mot de strategiska mål vi satt ut. Vi samlas för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla de båda rollerna och utöka samverkan mellan dem.

Reseersättning och arvode utgår för hela dagen.

Bekräfta ert deltagande senast den 24 augusti till:
olov.eriksson@lrf.se 

Program för dagen:
09.30     Ankomst och fika
10.00     Uppdragsbeskrivningar och mål
11.00     Från verksamhetsplanering till regionstämma – uppföljning och utvärdering
12.00     Lunch
13.00     Från verksamhetsplanering till regionstämma – uppföljning och utvärdering
14.00     Egna diskussioner inom de olika rollerna
15.00     Fika och avslut

Väl mött!

Arrangemangstyp: Förtroendevalda

Målgrupp: Förtroendevalda i LRF

Region: Västernorrland

Startdatum: 2020-09-01 09:30

Slutdatum: 2020-09-01 15:00

Sista anmälningsdag: 2020-08-24

Arrangör: LRF Västernorrland

Plats: Regionkontoret, Kramfors