Aktivitet
maj 06

Seminarium om skogsbränder och brandberedskap

18:00 | Övrigt | Värmland, Örebro

Klimatförskjutning och extremväder ställer krav på vår beredskap i samhället. Kraven är minst lika stora i glesbygd som i tätort.

Sommaren 2018 blev extremt varm och torr. Vi i Bergslagen kom då undan rätt bra, men vi gick inte fria från rejäla skogsbränder, och runt oss härjade bränder av närmast katastrofal omfattning, till och med värre än ”Salabranden” 2014. Våra resurser och vår beredskap klarar inte riktigt av detta storskaliga med dess krav på tidig, resolut och slagkraftig bekämpning, och den bristen verkar ha bidragit till brändernas utbredning.

Bergslagskommunerna Hällefors, Karlskoga, Degerfors, Storfors, Kristinehamn och Filipstad samverkar i Bergslagens Räddningstjänst, BRT, och har beträffande skogsbränder många likheter med åtskilliga kommuner i skogssverige. Vi präglas ju av skogsbruk med barrdominans och risk för storbränder vid torka. Skogsbrukarna kan göra åtskilligt för att minska risken (mera blandskog, väl röjda skogsvägar, andra avgränsningar, tillsyn, skyltning etc.), men vi tror att vi också behöver förbättra samhällets förmåga till brandbekämpning nationellt, regionalt och kommunalt.

Mot den bakgrunden bjuder vi nu in till ett seminarium måndagen den 6 maj kl. 18.00 på herrgården i Grythyttan. Inbjudan går inte bara till LRFare i de sex kommunerna i BRT utan också till flera grannar och beslutsfattare. Under ett par timmar får du i komprimerad form ta del av erfarenheter och rekommendationer från den främsta expertis som står att få, och du är välkommen att delta i den avslutande diskussionen. Programmet talar nog för sig själv:

• Välkomna och mycket kort lokal bakgrund, 5 min
• Jan-Åke Björklund, regeringens skogsbrandutredare, sammanfattade erfarenheter och slutsatser från 2018, 25 min
• Kristoffer Roden, BRT, ger sitt motsvarande perspektiv, 15 min
• Krisberedskapsarbetet inom kommunen, 10 min
• Maria Mehlqvist, LRF, krisberedskapsarbetet nationellt och regionalt, 10 min
• Kolbjörn Kindströmer, Mellanskog mm, om vad skogsägarna kan göra på kort och lång sikt, 15 min
• Paneldiskussion, frågor och svar samt försök till slutsatser om hur vi går vidare inför sommarens utmaningar

Hela kalaset kostar 70 kr (kontant eller Swish på plats) och i en paus serveras enkel måltid.
Anmälan senast den 3 maj till någon av undertecknade (så att vi vet att plats och förtäring räcker).

Mycket välkomna! /LRFs kommungrupp i Hällefors

Lars Rosén, 070-229 47 76, lars.e.rosen@outlook.com
Rudy Hobbenschot, 070-390 72 71, landleva@gmail.com

Aktiviteten är ett samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Värmland, Örebro

Startdatum: 2019-05-06 18:00

Sista anmälningsdag: 2019-05-03

Arrangör: Hällefors kommungrupp

Plats: Herrgården i Grythyttan