Aktivitet
jun 10

Skogsbrukets roll i ett mer hållbart samhälle

08:30 - 15:30 | Möte | Gävleborg

LRF & Mellanskog välkomnar er till skogsdag fredag 10 juni vid SLU:s försökspark i Jädraås. Skogsdagen hämtar inspiration från det nationella skogsprogrammets vision:
Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi

För att göra verklighet av visionen krävs genomtänkta åtgärder som bidrar till ökad skogstillväxt för att möta möjligheterna av en växande bioekonomi. Detta ska ske med att vi inom landet bevarar en bred biologisk mångfald. Nu inbjuder vi till dialog om skogsbrukets möjligheter till att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.

Se program längre ned.

Anmälan
Vi ser fram emot Er anmälan senast 20 maj till:  hakan.lindstrom@lrf.se
Ange om ni önskar vegetarisk/alternativ lunch. Antalet platser är begränsat.

Övrig information
Frågor besvaras gärna av Håkan Lindström, LRF: 010-184 43 03

Vi lovar er en trevlig och intressant dag!
Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg
Karin Perers, ordförande, Mellanskog

-------------------------------------------------------------
Program 10 juni
8.30              Samling Folkets Hus, Jädraås
Kaffe, te och fikabröd serveras

9.00              Välkommen till vår skogsdag!  
Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg & Karin Perers, ordförande Mellanskog

9.15              Exkursion: Skogsbrukets möjligheter i praktiskt skogsbruk och vetenskap
Ola Langvall, parkchef, SLUs enhet för skoglig fältforskning och Christer Karlsson tidigare parkchef vid SLU visar Jädraås försökspark. (www.slu.se/institutioner/skoglig-faltforskning)

11.15            LUNCH, Folkets Hus, Jädraås

12.15            Skogssektorn: En hållbar framtidsbransch
Karin Perers, ordförande Mellanskog

12.30            Digitalisering i det svenska skogsbruket
Per Edström, professor Matematik, biträdande programchef Mistra Digital Forest (www.mistradigitalforest.se)

13.00            Nya biobaserade material, produkter och tjänster från skogen
Per Edström, professor Matematik, programchef Bioinnovation (www.bioinnovation.se)

13.30            PAUS

14.00             Antagen skogsproposition eller EU's skogsstrategi? 
Paul Christensson ordförande LRF Skogsägarna & vice ordf. LRF:s Riksförbund

14.20             Hur når vi ett mer biobaserat & klimatsmart samhälle?   
Initierade riksdagsledamöter deltar i en visionär frågestund
Paul Christensson & Karin Perers agerar moderatorer

15.10            Avslutning
Lotta Zetterlund, LRF Gävleborg & Karin Perers, ordförande Mellanskog

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Gävleborg

Startdatum: 2022-06-10 08:30

Slutdatum: 2022-06-10 15:30

Sista anmälningsdag: 2022-05-20

Arrangör: LRF Gävleborg och Mellanskog

Plats: SLU:s försökspark i Jädraås