Aktivitet
maj 26

Skogsdag Alvesta LRF-avdelning

09:00 - 13:00 | Övrigt | Sydost

Skogsdag och samrådsmöte mellan jägare och markägare i Blädinge älgskötselområde.

Program:

Lennart Svensson guidar oss på sin skogsfastighet i Sjöatorp.Gångvänlig skogsexkursion där bl.a. gran på tallmark illustreras samt hur olika skogstyper inverkar på viltets foderresurser. Vi besöker även ett referenshägn. Exkursionen avslutas med samrådsmöte i fält. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe.

Anmälan senast 23 maj till: Lennart Svensson, 073-402 09 07, camillalennarts@gmail.com

Välkomna!
Alvesta och Vislanda LRF-avdelningar samt Blädinge älgskötselområde

PS. I mån av plats är även jägare o markägare välkomna från andra älgskötselområden. Max ca 50 personer.

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Sydost

Startdatum: 2018-05-26 09:00

Slutdatum: 2018-05-26 13:00

Sista anmälningsdag: 2018-05-23

Arrangör: Alvesta LRF-avdelning

Plats: Samling vid Moasjöns rastplats