Aktivitet
apr 20

Skriva remissvar till Vattendirektivets åtgärdsprogram

19:00 | Möte | Halland, Västra Götaland, Värmland

Hands on – skriva remissvar till Vattendirektivets åtgärdsprogram

Datum, tid och anmälan
Anmälan görs senast kl. 18.00 dagen innan mötet. Länk samt information skickas till er som anmält sig, dagen innan mötet.

Tisdagen den 20 april kl. 19.00 – Anmäl dig här! 
Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams. Det går även att ringa in till mötet.

Nu är det dags att börja skriva remissvar! Till och med den 30 april pågår samråd om vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram, förvaltningsplan och förlag till miljökvalitetsnormer. De förslag och åtgärder som finns i dagsläget berör i mycket stor utsträckning jord och skogsbruk. Det handlar om åtgärder som rör övergödning, markavvattning och utrivning av vandringshinder där det finns ett antal förslag framtagna på våra marker för att förbättra vattenkvalitén.

Är vi inte nöjda med det förslag som finns måste vi lämna bra remissvar och påtala felaktigheter och föreslå bättre åtgärder! Vi samlas för att utbyta erfarenheter och material för att underlätta remisskrivandet ute i lokalavdelningar, kommungrupper, vattenvårdsförbund och andra intresserade.

Mötet har ingen planerad agenda utan vi lägger upp det helt efter deltagarnas önskemål med stort fokus på det remissmaterial som finns tillgängligt i VISS.

Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats.

Välkomna!
Kajsa Edbom, kajsa.edbom@lrf.se, 073-024 20 18 

Arrangemangstyp: Möte

Målgrupp: Medlemmar i LRF

Region: Halland, Västra Götaland, Värmland

Startdatum: 2021-04-20 19:00

Sista anmälningsdag: 2021-04-19

Arrangör: LRF Västra Sverige

Plats: Digitalt via Microsoft Teams