Aktivitet
aug 22

Spannmål, fågelskrämmor och fältkanter i Ragunda

10:30 - 14:00 | Övrigt | Jämtland

Erfarenheter från årets spannmålsodling (skadegörare, nyttodjur och växtnäring). Skrämma tranor och gäss (visning av skrämselutrustning). Fältkanter, bryn och lador – gör de nytta?

Länsstyrelsens handläggare inom fågel- och klövvilt deltar, liksom rådgivarna Hanna Appelros (växtodling) och Ninni Nordlund (biologisk mångfald). 

Samarrangemang med Ragunda LRF-avdelning, som bjuder på lunchmacka. 

Anmälan senast den 18 augusti till hanna.appelros@lansstyrelsen.se eller via sms till 070-395 33 49.

Välkomna!

Arrangemangstyp: Övrigt

Målgrupp: Både medlemmar och icke-medlemmar

Region: Jämtland

Startdatum: 2022-08-22 10:30

Slutdatum: 2022-08-22 14:00

Sista anmälningsdag: 2022-08-18

Arrangör: Länsstyrelsen Jämtland och Ragunda LRF-avdelning

Plats: Krokvåg (samling vid gamla skolan)